0

Ön Bilgilendirme Metni

Ön Bilgilendirme Metni

 

 

MADDE 1- KURULACAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

Satıcı: www.efxwedding.com

Satıcı Adresi: Fevzi Çakmak Mah. 10450 sk No:14

Satıcı Telefonu: 0541 350 23 99 

Satıcı E-Posta Adresi : efxdavetiye@gmail.com

Satıcı Vergi Dairesi: Selçuk

Satıcı Vergi No: 325 103 20 31

 

Alıcı :

Alıcı Adresi :

Alıcı Telefonu :   

Alıcı E-Posta Adresi :

MADDE 2- KURULACAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

Kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ( Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir. Alıcı, bu ön bilgilendirme metnini onaylamak sureti ile Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiğini ve anladığını kabul ve beyan etmiş olur.

Kurulan mesafeli satış sözleşmesinin konusunu; Alıcı’nın, www.efxwedding.com I EFX Bilişim Basım Yayın Dağıtım Online Satış LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) ait www.efxwedding.com alan adlı web sitesinden (Bundan sonra “Web sitesi” olarak anılacaktır), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği,  Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Adı geçen mesafeli satış sözleşmesinde, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.efxwedding.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesi, Alıcı ve Satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgilerinin bildirilmesi satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, ürünler ile ilgili şikayet olması halinde şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. hususlarında hükümler bulunmaktadır.

Alıcı belirtilen bu hususlarda anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, işbu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini ve mesafeli satış sözleşmesini onaylamak sureti ile imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nın mesafeli satış sözleşmesini onaylamak sureti ile imzalaması halinde, işbu ön bilgilendirme metni ve verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura mesafeli satış sözleşmenin eklerini ve ayrılmaz parçalarını oluşturacaktır.

 MADDE 3- KURULACAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KONUSU MAL VE HİZMETİN NİTELİKLERİ VE FİYATI

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı işbu sözleşmenin elektronik ortamda girdiği bilgiler doğrultusunda oluşturulduğunu bildiğini beyan ve bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçek olmaması durumunda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın elektronik ortamda vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerinden konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı, Satıcı ile iletişime geçmez ise, Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkında sahiptir. 

 

MADDE 4- MALIN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE FATURA BİLGİLERİ

İşbu ön bilgilendirme metninin okunması ve onaylanması sonrasında, Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve onayladığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olacaktır.

Düzenlenecek olan fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır:

FATURADA ALICI ADI-SOYADI/UNVANI:

FATURA ADRESİ:    

TELEFON: 

FATURA TESLİM ŞEKLİ: Fatura ürünler ile teslim edilecektir

 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı tarafından taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Alıcı’nın Web Sitesi üzerinde tanımlı ödeme şekillerinden biri ile ödemeyi yapmak zorundadır. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı, Satıcı’nın bu hakkı kullanması nedeni ile hiçbir hak iddia edemez.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. Bahsedilen bu kargo ücreti gidiş ve iade üzerine geri iade kargo ücretlerinin toplamını kapsayacaktır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 6- MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLAR ARASINDA KURULMASI İLE SÖZLEŞMEDE BULUNACAK ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web Sitesi’nde yer alan ve işbu sözleşmenin eki olan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri eksiksiz şekilde anladığını ve kabul ettiğini ve bu bilgilere yönelik olarak elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmiş olacaktır.

Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Web Sitesi’nde yer alan sayfalar üzerinden sırası ile SATICI.>…Hesabım. sayfa akışı üzerinden ulaştırabilecektir.

Alıcı, Sözleşme’yi ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı’nın, ürünün teslim edildiği esnada hasar görmüş, kırık, yırtık, ambalajı yırtılmış/açılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Bu durumda Alıcı’nın ürünü olduğu gibi kabul ettiği varsayılacaktır.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 7- MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLAR ARASINDA KURULMASI İLE SÖZLEŞMEDE BULUNACAK SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumlu olacaktır.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Deprem, sel, yıldırım, toprak kayması, gibi tabii afetler ve salgın hastalıklar; savaş ve terör eylemleri; yangın, patlama, sabotaj halleri mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulmayacaktır. Bu halde Alıcı gidiş ve iade kargo bedellerini ödemek zorunda olacaktır.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Web Sitesi üzerinden SATICI.>…Sayfa .>…İletişim… akışı üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa eklentilerini, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği malı …Kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

Satın alınan ürünün niteliğine göre Yönetmeliğin 2 inci maddesi hükmü ve işbu sözleşmenin 9 uncu maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 9- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

Satıcı işbu ön bilgilerdirme metni ile Satıcı aşağıdaki bölümlerde bununla ilgili mevzuata dayalı gerekçeleri bildirmektedir.

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri) mevzuat gereği cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı, Web Sitesinde satışı yapılan ürünlerin Yönetmeliğin 15/c maddesinde tanımlanan çabuk bozulan ürünlerden ve 15/ç maddesinde tanımlanan paketi açıldıktan sonra hijyen ve sağlık açısından uygunluğunu kaybeden ürünlerden olduğunu bildiğini, bu nedenle cayma hakkını kullanamayacağını hususunun işbu ön bilgilendirme metni kapsamında kendisine bildirildiğini, işbu metni onaylamak sureti ile bu durumu kabul ettiğini beyan etmektedir.

İşbu sipariş ve kurulacak mesafeli satış sözleşmesi dahilinde satın alınan ürünler Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamı dışında bırakılmış olsa dahi, Yönetmeliğin 2 inci maddesi hükmü doğrultusunda Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından Alıcı’nın cayma hakkı kullanma hakkı kapsamında bulunmayacaktır. Alıcı bu durumu şimdiden bildiğini ve bu durumu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini işbu ön bilgilendirme metnini onaylamak sureti ile belirtmektedir.

MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Web Sitesi üzerinden iletecektir

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11- MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, Web Sitesi’nde yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 12- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web Sitesi’nde yer alan …SATICI...>…Sayfa.>İletişim. Sayfa akışı üzerinden veya Madde 1 de belirtilen e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme metninden ve sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bildiğini ve bunu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini bildirmektedir.

MADDE 14- MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ ALICI’NIN BEYANI

Alıcı, 14 (on dört) maddeden ibaret işbu ön bilgilendirme metnini okuduğunu, anladığını, bu ön bilgilendirme metnindeki tüm bilgilerin 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ikinci bölümünde yer alan Satıcı’nın ön bilgilendirme yükümlülüklerini karşıladığını, mesafeli satış ile ilgili olarak gerekli tüm bilgileri edindiğini, bu bilgiler doğrultusunda mesafeli satış sözleşmesini imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu ön bilgilendirme metni ……………… tarihinde, elektronik ortamda Alıcı tarafından onaylanmak suretiyle kabul edilmiştir.

TESLİM EDİLECEK ÜRÜNLER

SATICI                                                                                             ALICI            

www.efxwedding.com 

EFX Bilişim Basım Yayın Dağıtım Online Satış LTD. ŞTİ.

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı
ShopPHP | v5